ALTERNATİF DAĞITIM NEDİR?

Alternatif Dağıtım Türk Sinema Vakfı

tarafından 2016 yılı başından itibaren  uygulanan bir sinema filmi dağıtım programıdır.
Yerli sinemamızın  “sanatsal değer” taşıyan, ancak mevcut piyasa dağıtım sistemi nedeniyle
yeterince dağıtımı yapılamayan veya hiç dağıtılmayan filmlerini, belediye kültür merkezleri, üniversiteler, yazlık sinemalar, sinema kulüpleri vb. gibi  mekanlarda “kiralama” yöntemiyle dağıtmak amacıyla kurulmuş merkezi bir dağıtım sistemidir.
Böylece, nitelikli film yapımcılarının “piyasa sistemi” içerisinde yeterince değerlendirilemeyen filmlerinin yurt içi ve dışında daha çok izleyiciye ulaşması ve gelirlerinin artması hedeflenmektedir.

Öte yandan “Alternatif Dağıtım”  eski – yeni demeden bütün yerli  klasikleri, özgün bir değer taşıyan filmleri de bir “merkez” olarak toplamayı ve yine “kiralama” yöntemiyle yapımcı ve/veya hak sahiplerine gelir getirici bir biçimde gösterimlerinin yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir.